Atsauksmes

CDzP profesionāļu komanda ir saliedēts, biedrisks un izpalīdzīgs kolektīvs, kas nodrošina mūsu sniegto pakaplpojumu augsto kvalitāti. Priecājamies, ka klienti to novērtē.

Mēs, Raiņa ielas 16 dzīvokļu īpašnieki, izsakam pateicību namu pārvaldniekam Edmundam Grietēnam par labu mājas apsaimniekotāja amata pienākumu pildīšanu, ātru un operatīvu bojājumu novēršanu, kā arī rūpes par iedzīvotāju labklājību. Vēlam veiksmi un labu sadarbību arī turpmāk!
Iedzīvotāji Raiņa iela 16, Cēsis
12.10.2021.
SIA CDzP kolektīvam! Paldies par paveiktajiem darbiem un veiksmīgu sadarbību jaunajā gadā!
Zvirbuļu ielas 15 mājas iedzīvotāji
23.12.2020.
Paldies mūsu mājas pārvaldniekam SIA "CDzP", kurš Ziemassvētku gaidīšanas laiku padarīja vēl patīkamāku nomainot vecos kāpņu telpas logus pret jauniem logiem.
Iedzīvotāji Ģikši, Amatas novads
09.12.2019.
Pateicoties labai sadarbībai ar SIA "CDzP", savos dzīvokļos, esam uzstādījuši dūmu detektorus.
Iedzīvotāji Ģikši, Amatas novads
05.12.2019.
Paldies vīriem! Gribu pateikt paldies "CDzP" atsaucīgajai santehniķu brigādei, jo viņi gatavi nākt talkā un paveikt darbus arī krietni pēc darba laika beigām. Vēlu viņiem veiksmi un izturību nākamajā gadā un priecīgus Ziemassvētkus.
Dzīvokļa īpašniece Vanda
20.12.2017.
Paldies Saules ielas 17a renovētājiem un cilvēkiem, kas ar sirdi un dvēseli veicināja šos darbus:
mājas vecākajam A. S., M. V., projekta vadītājam Andrejam Zvirbulim. Beidzot dzīvojam siltumā. Veiksmi Jaunajā gadā! Veselību, izturību, pacietību.
Ar cieņu, Rasma
21.01.2016.
SIA "CDzP" kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsīs, Viestura ielā 14 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona laika periodā no 24.11.2011. - 30.10.2013. veicis visas nepieciešamās darbības un uzraudzību par ERAF projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsīs, Viestura ielā 10 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu. Būvdarbu veikšanas procesā SIA "CDzP" būvinženieris Andrejs Zvirbulis apliecināja sevi kā kompetents būvniecības projekta realizēšanas vadītājs, kurš sekoja līdzi būvdarbu izpildes termiņiem un to kvalitātei, kā arī projekta prasībām un uzklausīja mājas iedzīvotāju vēlmes. Vērtējot SIA "CDzP" darbu, rekomendēju to, kā profesionālu sadarbības partneri ar augstu atbildības sajūtu.
Juris Z
28.04.2016
Scroll to Top
Skip to content