Informācija par “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumiem”

Galvenās prasības, ko paredz MK noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”.

Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja galvenie pienākumi un prasības attiecībā uz publiskajiem bērnu laukumiem:

 • Noteikumi attiecas uz publiskajiem spēļu un rekreācijas laukumiem, kas atrodas publiskajā ārtelpā vai iekštelpās sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai.
 • Bērnu laukumu iekārtām jābūt drošām, tās nedrīkst apdraudēt lietotāja un trešo personu veselību un drošību – Iekārtām jābūt mehāniski stabilām, izturīgām, bez asām šķautnēm un izvirzījumiem, bez nožņaugšanas riska, bez galvas, ķermeņa, kakla, pirkstu un apģērba iesprūšanas. Tiek ievērotas drošības zonas; atbilst piemērojamo standartu prasībām, utt.
 • Publiskā spēļu un rekreācijas valdītājam ir pienākums reģistrēt bērnu laukumu Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centrā (PTAC), izmantojot MK noteikumos pievienoto veidlapu, un pievienojot reģistrācijas lapai arī veikto drošības pārbaudi vai riska novērtējumu.
 • Veikt ierīču labošanu, ja tiek atklātas kādas neatbilstības vai bojājumi.
 • Reģistrēt informāciju par laukumā notikušiem nelaimes gadījumiem.
 • Izvietot informatīvo plāksni ar laukuma informāciju, pārredzamā vietā publiskajā spēļu un rekreācijas laukumā: laukuma adrese un nosaukums, neatliekamās palīdzības tālruņa numurs, apsaimniekotāja kontaktinformācija, citi saistoši noteikumi.
 • Nodrošināt pēc-uzstādīšanas pārbaudi. Pēc-uzstādīšanas pārbaude ir jāveic jaunam, tikko izveidotam laukumam, vai jaunām ierīcēm vecā laukumā. Šāda veida pārbaudes veikšanai nepieciešams piesaistīt neatkarīgu pārbaudes veicēju ar 3. līmeņa inspektora sertifikātu un kas ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī.
 • Nodrošināt trīs-pakāpju pārbaudes režīmu turpmāk katru gadu visiem bērnu laukumiem.
 • Nodrošināt regulāras vizuālas pārbaudes (pārbauda laukuma ierīču un seguma vispārējo stāvokli, vizuāli pamanāmus defektus, nodrošina sanitāro apstākļu pārbaudi un uzturēšanu).
 • Nodrošināt ekspluatācijas pārbaudes (tiek detalizētāk pētīti defekti, iekārtu darbība, dažādu veidu nodilums, nolietojums un stabilitāte;
 • Nodrošināt ikgadējo galveno pārbaudi (tiek noteikts iekārtas un laukuma vispārējais drošuma līmenis, tiek pārbaudīta iekārtas funkcionalitāte un stabilitāte, tiek pārbaudītas standartos aprakstītās drošuma prasības).
 • Ražotājam, importētājam, izplatītājam, laukuma īpašniekam ir savi pienākumi un prasības attiecībā uz laukumu un iekārtu uzstādīšanu, pārbaudi un uzturēšanu.

Plašāka informācija šeit

Scroll to Top
Skip to content