Apdrošinātāji: galvenais risks īpašumos ir mājokļa appludināšana.

Īpašuma apdrošināšanā galvenais risks ir appludināts dzīvoklis, tomēr lielākas atlīdzības tiek izmaksātas par ugunsnelaimēm, liecina apdrošināšanas sabiedrības “Balta” apkopotā informācija par pēdējo desmit gadu apdrošināto privātīpašumu negadījumu pieteikumiem.

Nemainīgi galvenais risks īpašumos ir šķidruma un tvaiku noplūde jeb mājokļa appludināšana, kas atkarībā no gada sasniedz no 30% līdz pat 50% no visiem atlīdzību pieteikumiem privātpersonu īpašumu apdrošināšanā. Izmaksu ziņā postošākie privātīpašumiem ir uguns nodarītie zaudējumi, kur viena negadījuma kompensācija ir sasniegusi pat 2,4 miljonus eiro. Arī zādzību un dabas stihiju radītie zaudējumi ieņem augstu pozīciju, no visiem atlīdzību pieteikumiem sasniedzot attiecīgi 17% un 13%, informē “Balta”.

No visiem īpašumu atlīdzību pieteikumiem pēdējo desmit gadu laikā vidēji 40% tika iesniegti par mājokļu nopludināšanu, 11% – par ugunsgrēkiem, 17% – par zādzībām, 13% – par dabas stihijām. Pārējo negadījumu iemesli ir kāda cita situācija, piemēram, krītoši priekšmeti, ceļu satiksmes negadījumi, ļaunprātīgi bojājumi.

“Baltas” atlīdzību pēdējo desmit gadu analīze liecina, ka dominējošais īpašumu negadījumu iemesls nemainīgi ir šķidruma un tvaiku noplūde jeb tā sauktā mājokļa applūšana ūdenspiegādes sistēmas traucējumu dēļ. Lai arī šie gadījumi ir izteikti bieža parādība Latvijas īpašumos, sasniedzot vidēji 40% no visiem atlīdzību pieteikumiem, izmaksu ziņā šie negadījumi ir mazāk postoši. Par mājokļa applūšanu un nodarītajiem zaudējumiem, kas radās pārplīsušas ūdens caurules dēļ, 2008.gadā apdrošinātājs izmaksāja šajā negadījumu kategorijā lielāko atlīdzību 44 900 eiro apmērā. Kopumā “Balta” desmit gados lielākoties griestu, sienu un grīdu remontos kompensējusi 5,8 miljonus eiro.

Privātīpašumu negadījumos vissmagākie ir uguns nodarītie zaudējumi, kuru kompensēšanai “Balta” klientiem pēdējo desmit gadu laikā kopā ir izmaksājusi 15,5 miljonus eiro.

Apdrošināšanas sabiedrība paziņojumā medijiem informē, ka īpašumu apdrošināšanā novērojams gana augsts zādzību skaits, sasniedzot 17% no visiem privātīpašumu atlīdzību pieteikumiem.

“Baltas” dati liecina, ka ievērojams skaits mājokļu cieš dabas stihiju dēļ. Kopš 2005.gada vairāk nekā 740 mājokļi ir cietuši zibens dēļ, tikmēr vairāk nekā 3000 gadījumos iemesls izmaksātajai atlīdzībai bija plūdi, sniegs un vētras. Lai gan šādi negadījumi Latvijā nav regulāri, tomēr dabas stihiju radītie postījumi mēdz būt finansiāli graujoši. Pēdējo 10 gadu laikā “Balta” atlīdzībās par dabas stihiju postījumiem izmaksājusi 2,3 miljonus eiro.

Avots