Kā nekļūt par parādnieku, dodoties ilgstošā prombūtnē.

Pirms doties ilgstošā prombūtnē un ilgāku laiku atstāt savu dzīvokli, nepieciešams nokārtot dažas formalitātes, lai atgriežoties nenāktos «brīnīties» par piestādītajiem rēķiniem.

Ja jūs atstājat savu mājokli uz vairākiem mēnešiem, pirms doties projām, par to rakstiski nepieciešams informēt mājas pārvaldnieku.

Daudzi dzīvokļu īpašnieki nav sajūsmā par šo nepieciešamību, satraucoties, ka par tukšo dzīvokli varētu uzzināt kramplauži. Tomēr, kas ir labāk: baidīties no iespējamās laupīšanas (ņemot vērā, ka vērtīgas mantas un dārglietas uz prombūtnes laiku var atstāt radiniekiem vai draugiem, kuriem jūs uzticaties) vai arī nokļūt situācijā, kad būs pamatīgi jāpārmaksā, ja jūsu prombūtnes laikā dzīvoklī, piemēram, pārsprāgst caurule?

Kāpēc nepieciešams informēt par savu braucienu? Pirmkārt, katrā dzīvoklī atrodas kopējās ēkas komunikācijas. Pat ja jūs kārtīgi nogriezāt visus krānus, jebkurā brīdi var pārsprāgt vai sākt tecēt, piemēram, kanalizācijas stāvvads.

Ir gadījumi, kad mājas pārvaldnieks ilgu laiku nespēj iekļūt dzīvoklī, kur notikusi avārijas situācija, un pārējiem mājas iedzīvotājiem nākas ciest neērtības, piemēram, ūdensapgādes pārtraukumu. Kuram gan būs pa prātam šāda situācija?

Vēl nepatīkamāk, ja mājas pārvaldnieks ar policijas palīdzību (izdomājot būtisku iemeslu) uzlauž jūsu dzīvokli, lai iekļūtu mājoklī.

Iznāk, ka vienalga esat paziņojis par savu prombūtni vai nē, īpašas nepieciešamības gadījumā, mājas pārvaldnieks tik un tā iekļūs jūsu dzīvoklī. Un tikai no jums ir atkarīgs kā tas notiks – uzlaužot dzīvokļa durvis vai arī santehniķis varēs iekļūt dzīvoklī, nebojājot jūsu īpašumu.

Dzīvokļa atslēgas jūs varat atstāt cilvēkam, kuram uzticaties, un neaizmirstiet šī cilvēka kontakttālruni paziņot mājas pārvaldniekam. Lai, rodoties nepieciešamībai, dzīvoklī varētu iekļūt mājas pārvaldnieks, savukārt jūsu uzticības persona – nokontrolēt viņa darbību.

Vēl viens iemesls, kāpēc nepieciešams ziņot par savu prombūtni – skaitītāju rādījumi.

Latvijā darbojas Ministru Kabineta noteikumi Nr.1013, kas nosaka kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (ūdens, siltums u.c.), kas savukārt nosaka, ka dzīvokļa īpašniekam skaitītāja rādījumus ir jāiesniedz reizi mēnesī. Ja īpašnieks vai izīrētājs to nedara, tad mājas pārvaldnieks trīs mēnešu laikā piestādīs rēķinus, ņemot vērā vidējo patēriņu.

Gadījumā, ja iedzīvotāji devušies prom uz ilgu laiku, un nav iesnieguši rādītājus vairāk kā trīs mēnešu garumā vai arī par trim mēnešiem ir nokavēta skaitītāju verifikācija (obligātā pārbaude, kas tiek veikta reizi četros gados), tad atgriežoties viņus var sagaidīt nepatīkams pārsteigums rēķinu veidā, jo šādos gadījumos mājas pārvaldniekam ir tiesības uz šādiem dzīvokļiem norakstīt visas mājas ūdens zudumus.

Ko darīt, ja pienāk skaitītāja verifikācijas laiks, bet jūs esat ieplānojis doties uz vasarnīcu vai apciemot radiniekus?

Jau minētajos MK noteikumos Nr. 1013 ir teikts: «Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, nevar veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt attiecīgajā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku».

Diemžēl šie notikumi neparedz pārrēķinu par tādiem pakalpojumiem kā koplietošanas telpu apgaismošana, lifts, atkritumu izvešana, karstā ūdens cirkulācija un mājas apsaimniekošana.

Pašlaik Latvijas iedzīvotājiem nepienākas pārrēķins par komunālajiem pakalpojumiem, kas netiek izmērīti ar skaitītāju. Tāpēc ieekonomēt savas prombūtnes laikā var tikai uz tiem pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem.

Avots