Līvānos plāno uzsākt daudzdzīvokļu māju siltināšanu

 

Nesiltināto daudzstāvu māju problēma Līvānos pēdējo gadu iedzīvotāju aptaujās ieņem līdera pozīcijas. Iedzīvotāji vēlētos glītas daudzdzīvokļu māju fasādes, sakārtotus ieejas mezglus, kapitāli izremontētas kāpņu telpas. Speciālisti atzinuši, ka tādiem dzīvokļiem tirgus vērtība pieaug par 20 -- 30 procentiem. Ko šajā sakarībā plāno darīt pašvaldība, skaidro Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

 

Šo problēmu, ņemot vērā iedzīvotāju zemo maksātspēju, nevar atrisināt vienā dienā, atzīst Andris Vaivods. Iedzīvotājiem pašiem dibināt mājokļu apsaimniekošanas biedrības, pašiem ņemt kredītus bankās un realizēt siltināšanas projektus ir sarežģīts uzdevums. Pasaulē un arī Latvijā ir piemēri, ka mājas tiek renovētas pēc citas sistēmas. Jau labu laiku dome strādā pie šādu alternatīvu meklēšanas. Pašlaik Līvānu dome, piesaistot ekspertus, veic nopietnu izpētes un analīzes darbu, apzinot citu pašvaldību pieredzi, analizējot datus par reālo situāciju Līvānos.

 

Alternatīvā siltināšanas sistēma paredz, ka iedzīvotājiem nav jāņem bankā kredīts pašiem, to dara privātuzņēmēji sadarbībā ar banku un vietējo pašvaldību. Savukārt iedzīvotāji maksā ikmēneša maksājumus tāpat kā līdz šim. Šāda sistēma darbojas citas valstīs, un arī Latvijā ir piemēri šādiem siltināšanas projektiem. Tiesa, lai veiktu siltināšanas darbus, vajadzīga visu pušu ļoti cieša sadarbība, tajās skaitā, iedzīvotāju iesaistīšanās un atbalsts.

 

Andris Vaivods stāsta, ka pašlaik tiek veikta izpēte aptuveni desmit daudzstāvu māju siltināšanai Dubnas labajā krastā. Pagaidām gan nevarot apsolīt, vai izdosies nosiltināt visas daudzstāvu mājas Līvānos, vai arī tikai dažas. Ja nebūs iedzīvotāju iesaistīšanās un atbalsta, māju siltināšana nebūs iespējama. Vēl ir ļoti daudz jautājumu un nezināmo, tāpēc šovasar notiks aktīva situācijas izpēte, finansiālo rādītāju analīze, darbs ar skaitļiem. Jau augustā tiks aicināti kopā siltināmo māju iedzīvotāji. Tiks stāstīts, skaidrots, jo process var notikt tikai tad, ja tas ir caurskatāms, visiem saprotams un finansiāli drošs gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, kas šādā projektā piedalās ar savu atbildību un budžeta naudu.

 

Avots