Līvānos plāno uzsākt daudzdzīvokļu māju siltināšanu

Autors: Ginta Kraukle

Datums: 17.06.2015

Izdevums: Līvānu Novada Vēstis

Rubrika: Ziņas

Nesiltināto daudzstāvu māju problēma Līvānos pēdējo gadu iedzīvotāju aptaujās ieņem līdera pozīcijas. Katram no mums gribētos glītas daudzdzīvokļu māju fasādes, sakārtotus ieejas mezglus, kapitāli izremontētas kāpņu telpas. Speciālisti atzinuši, ka tādiem dzīvokļiem tirgus vērtība pieaug par 20-30%. Tāpēc jautājām Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, vai pašvaldība plāno kaut ko darīt šai sakarā.

“Šo problēmu pašvaldība zina, taču to nevar atrisināt vienā dienā, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju maksātspēju. Mēs saprotam, ka iedzīvotājiem pašiem dibināt mājokļu apsaimniekošanas biedrības, pašiem ņemt kredītus bankās un realizēt siltināšanas projektus – tas ir nereāls ceļš. Pasaulē un arī Latvijā ir piemēri, kad mājas tiek renovētas pēc citas sistēmas,” skaidro domes priekšsēdētājs A.Vaivods. Jau labu laiku tiek strādāts pie šādu alternatīvu meklēšanas. Šobrīd Līvānu dome, piesaistot ekspertus, veic nopietnu izpētes un analīzes darbu, apzinot citu pašvaldību pieredzi, analizējot datus par reālo situāciju Līvānos.

Alternatīvā siltināšanas sistēma paredz, ka iedzīvotājiem nav jāņem kredīts bankā pašiem, to dara privātuzņēmēji sadarbībā ar banku un vietējo pašvaldību. Savukārt iedzīvotāji maksā ikmēneša maksājumus tāpat kā līdz šim. Šāda sistēma darbojas citās valstīs un arī Latvijā ir piemēri šādiem siltināšanas projektiem. Tiesa, lai siltinātu ēkas, vajadzīga visu pušu ļoti cieša sadarbība, tajā skaitā, iedzīvotāju iesaistīšanās un atbalsts.

“Šobrīd veicam izpēti aptuveni 10 daudzstāvu māju siltināšanai Dubnas labajā krastā. Pagaidām nevaru neko solīt vai apgalvot – iespējams, mums izdodas nosiltināt visas daudzstāvu mājas Līvānos, iespējams, tikai dažas, bet – ja nav iedzīvotāju iesaistīšanās, vēlmes, atbalsta nebūs - iespējams, ka nenosiltinām nevienu. Tomēr šobrīd gribu teikt, ka mehānisms ir iedarbināts, un tāda iespēja pastāv. Vēl ir ļoti daudz jautājumu un nezināmo, tāpēc šovasar notiks aktīva situācijas izpēte, finansiālo rādītāju analīze, darbs ar skaitļiem. Plānojam, ka jau augusta mēnesī aicināsim kopā siltināmo māju iedzīvotājus. Stāstīsim, skaidrosim, vaicāsim. Process var notikt tikai tad, ja tas ir caurskatāms, visiem saprotams un, protams, finansiāli drošs gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, kas iet ar savu atbildību un budžeta naudu šai projektā,” saka Andris Vaivods.

“Līvānu novada vēstis” arī turpmāk informēs par šīs ieceres virzību un iespējamo iedzīvotāju sapulces datumu.