Kā būs ar komisijas maksu Madonā?

Iepriekšējā laikraksta „Stars" numurā jau informējām, ka Madonas novada domes priekšsēdētājs, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Madonas namsaimnieks" Andrejs Ceļapīters ar rīkojumu ir apturējis komisijas maksas 0,50 EUR iekasēšanu par katru apmaksājamo rēķinu kasē Madonā, Augu ielā 29.

Avots.