Pašvaldība atbalsta projektu realizāciju daudzdzīvokļu mājās

Šobrīd ir pieejamas 2 projektu programmas, ar kuru palīdzību var saņemt Ogres pašvaldības līdzfinansējumu  energo pasākumu  un teritoriju labiekārtošanas  darbu veikšanai, informē p/a "Ogres namsaimnieks".

- Energoefektivitātes pasākumu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

(2013.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr. 10/2013)

- Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana

(2014.gada 17.aprīļa saistošie noteikumi Nr.16/2)

 

Vairak uzzini šeit.