Uzklausīšanas sanāksmē apmeklētāji interesējas par siltumenerģijas tarifa veidošanu

Šodien Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē par SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas tarifa projektu pašvaldības pārstāvji un māju pārvaldnieki interesējušies par kārtību, kādā veidojas tarifi.

SIA «Fortum Jelgava» komunikācijas vadītāja Guntra Matisa aģentūru LETA informēja, ka sanāksmē piedalījās arī uzņēmuma pārstāvji, lai stāstītu par to, kā veidojas tarifs, kādas pozīcijas tajā iekļautas, un sniegtu citu informāciju. Pēc uzņēmuma pārstāvju aplēsēm, sanāksmi apmeklēja 14 cilvēku. Uz sanāksmi bija ieradušies pašvaldības pārstāvji, māju pārvaldnieki un to pārstāvji.No interesentu puses izskanējuši jautājumi par tarifu veidojošajām izmaksu pozīcijām, cik tās lielas, kas tās veido, skaidroja G.Matisa.

Kā ziņots, SIA «Fortum Jelgava» iesniegusi SPRK jaunu siltumenerģijas apgādes gala tarifa projektu ar 57,89 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kas pie patlaban spēkā esošās dabasgāzes tirdzniecības cenas ir par 1,2 % zemāks nekā spēkā esošais tarifs. Maijā dabasgāzes tirdzniecības cena ir bijusi salīdzinoši zema, ar ko skaidrojams salīdzinoši nelielais samazinājums, iepriekš skaidroja G.Matisa. Dabasgāzes cenai augot, iesniegtā tarifa samazinājums pārsniegšot 10%.

Salīdzinot ar 2013. gada septembri, pirms darbu sāka «Fortum» biomasas koģenerācijas stacija, siltumenerģijas tarifs Jelgavā bija 66,89 EUR/MWh. Attiecībā pret šo periodu siltumenerģijas tarifa samazinājums ir 13,5%, skaidroja G.Matisa.Savukārt, salīdzinot ar 2014. gadu, kad vidējais siltumenerģijas tarifs Jelgavā bija 61,16 EUR/MWh, iesniegtā tarifu projekta samazinājums ir 5,4%, salīdzināja uzņēmuma pārstāve.

Kā liecina SPRK paziņojums, SIA «Fortum Jelgava» iesniegusi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Jelgavas pilsētai pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 128,06 eiro par tūkstoti normālkubikmetru līdz 469,55 eiro par tūkstoti normālkubikmetru.Pie pašlaik piemērojamās dabasgāzes tirdzniecības cenas 256,12 eiro par tūkstoti normālkubikmetru siltumenerģijas gala tarifs aprēķināts 57,89 EUR/MWh apmērā. Tas sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa 40,96 EUR/MWh apmērā (70,8%), siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa 14,96 EUR/MWh apmērā (25,8%), siltumenerģijas tirdzniecības tarifa 1,71 EUR/MWh apmērā (3,0%) un akcīzes nodokļa komponentes 0,26 EUR/MWh apmērā (0,4%). Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

SIA «Fortum Jelgava» pārstāve skaidroja, ka siltumenerģijas tarifa samazinājums līdz šim tika veikts divos posmos, no kuriem pirmais tika veikts 2013. gadā, kad «Fortum»  nodeva ekspluatācijā biomasas koģenerācijas staciju, bet otrais - patlaban, kad ir apkopoti pilna kalendārā gada cikla finanšu un ražošanas rādītāji. Iesniegtās tarifa projekta izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu struktūras izmaiņām, koģenerācijā saražotās siltumenerģijas apjoma pieaugumu, ar koksnes šķeldas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, kā arī pateicoties citiem Jelgavā īstenotajiem siltumenerģijas ražošanas un pārvades efektivitātes uzlabojumiem, skaidroja G.Matisa.

Jelgavā kā galvenais kurināmais siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda, kas nodrošina nepieciešamo siltumenerģijas bāzes slodzi. Jaunuzceltā biomasas koģenerācijas stacija spēj nodrošināt līdz 85% no pilsētas siltumenerģijas slodzes, tādējādi būtiski uzlabojot centralizētās siltumapgādes drošību, bet maksimumslodzes nodrošināšanai tiek izmantotas dabasgāzes katlumājas, informēja uzņēmuma pārstāve. Piedāvātais siltumenerģijas gala tarifs varētu stāties spēkā šā gada 1. novembrī. Patlaban spēkā esošais SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas tarifs ir spēkā kopš 2013. gada 1. decembra, un šā gada maijā tas bija 58,57 EUR/MWh, neskaitot PVN.

Avots