Valmierieši jautā.

Vai Valmieras pilsētas pašvaldība ir iecerējusi atbalstīt nodokļu maksātājus un palīdzēt sakārtot brauktuves daudzstāvu māju pagalmos? Pašu spēkiem un ar apsaimniekotāju līdzekļiem to diemžēl nevaram paveikt. Varbūt pietiktu ar ielu remontos nofrēzētā asfalta sabēršanu bedrītēs.

Lai sniegtu atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem mājas pagalmu labiekārtošanai, Valmieras pilsētas pašvaldībā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 130 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”.

Dzīvojamās mājas īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja sagatavot un iesniegt pieteikumu Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Pietikumi tiek izskatīti rindas kārtībā. Šobrīd iesniegtie pieteikumi pretendē uz finansējumu 2016. gadā.

 

Datums: 25.06.2015

Izdevums: Valmiera Domā un Rada

Rubrika: Ziņas