Vakance: MĀJU PĀRVALDNIEKS / MĀJU PĀRVALDNIEKA PALĪGS

Amats: MĀJU PĀRVALDNIEKS / MĀJU PĀRVALDNIEKA PALĪGS

 

Amata pienākumi:

- plānot, organizēt un veikt uzņēmuma pārvaldīšanā esošo māju pārvaldīšanu, ievērojot savā darbībā LR likumdošanas tiesību aktus, apsaimniekošanas koplīgumu noteikumus un dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs pieņemtos lēmumus;

- organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces;

- pēc māju pilnvaroto personu pieprasījuma veikt cenu aptauju, konkursu dokumentāciju un noteikumu sagatavošanu; konkursos un cenu aptaujās iesniegto dokumentu izvērtēšanu, remontdarbu izmaksu tāmju sastādīšanu, pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanu, veikto darbu tehniskā un kvalitātes kontroli;

- pieņemt iedzīvotāju iesniegumus uzklausīt priekšlikumus, sūdzības, atbildēt uz tiem, kontrolēt kopsapulču lēmumu izpildi;

- pieņemt, reģistrēt avārijas izsaukumus, organizēt avāriju situāciju novēršanu;

Prasības pretendentiem/-ēm:

- vēlamas zināšanas daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas normatīvajā regulējumā;

- vēlama profesionālā augstākā izglītība māju pārvaldnieka specialitātē vai profesionālā darba pieredze līdzvērtīgā amatā;

- prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas, kā arī pastāvīgi analizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas;

- spēja savlaicīgi saskatīt problēmas vai riskus un proaktīvi rīkoties to risināšanā vai novēršanā;

- spēja strādāt darba grupā un patstāvīgi, komunicēt ar kolēģiem un klientiem veidojot korektas, lietišķas attiecības;

- spēja vadīt sarunas, atrisināt konflikta situācijas, skaidri formulēt un pasniegt informāciju;

- prasme lietot datortehniku, Microsoft biroja programmatūru;

- spēja vadīt un organizēt pakļautos darbiniekus.

Mēs piedāvājam:

- sociālās garantijas;

- interesantu darbu un draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;

- profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;

- veselības apdrošināšanu;

- Mēnešalga bruto: sākot no EUR 1100

- Darba vietas adrese: Cēsis, Cēsu novads

- Darba laika veids: Summētais darba laiks

- Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma vēstuli ar norādi "MĀJU PĀRVALDNIEKS" sūtīt uz e-pastu: info@cdzp.lv vai iesniegt personīgi Gaujas ielā 7, Cēsis, LV 4101.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus SIA “CDzP”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese: https://cdzp.lv/lv/noderiga-informacija/cits/