Namu pārvaldīšanas paklpojums apliekas ar PVN 21%

SIA ''CDzP'' informē, ka no 01.07.2016. stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar PVN aprēķināšanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē. Lai ievērotu normatīvo aktu prasības SIA ''CDzP'' ir sagatavojis jaunus
dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumus.
Dzīvojamo māju pilnvarotās personas tiks informētas par līgumu parakstīšanas kārtību. 


Liguma_paraugs.pdf