Kontakti

SIA "CDzP"  (CĒSIS)

Gaujas iela 7, Cēsis, LV - 4101

Reģ. Nr.: LV44103029458

Banka: AS "SEB banka"

Konta Nr.: LV09UNLA0004000508108

SWIFT: UNLALV2X

Tālrunis: (+371) 64107910

E-pasts: info@cdzp.lv

DARBA LAIKS:

Pirmdienās: 9.00 – 18.00; O. T. C. P.: 8.00 - 17.00
Pusdienas pārtraukums no: 12.00 - 13.00

Pārvaldnieka pieņemšanas laiks:
Cēsīs, Gaujas ielā 7: Pirmdienās 15.00 - 18.00

:

 

SIA "CDzP" (SIGULDA)

Ausekļa iela 5, Sigulda, LV - 2150

Tālrunis: (+371) 67973919

E-pasts: sigulda@cdzp.lv

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA:

Otrdienās: 9.00 - 12.00; 15.00 - 18.00

Ceturtdienās: 8.00 - 12.00 

Tālrunis: (+371) 67973919 


Avārijas situācijas gadījumā, lūdzu, sazināties ar tehnisko dienestu vai mājas pārvaldnieku.

Kontaktinformācija ir norādīta komunālo maksājumu rēķina otrā pusē.