Māju pieguļošās teritorijas ikdienas kopšanas organizēšana, kontrole

Zāles pļaušanas, apstādījumu kopšana un apzaļumošana

Lapu vākšanas un arborista pakalpojumu organizēšana

Koplietošanas iekštelpu un koplietošanas logu uzkopšanas organizēšana

Pieguļošo teritoriju un jumtu sniega tīrīšana, izvešana, apledojuma likvidēšana

Deratizācijas un dezinsekcijas organizēšana

Tehniskās apsekošanas, energoauditu, tehnisko projektu izstrādes organizēšana un kontrole

Būvdarbu cenu aptauju un konkursu organizēšana, kontrole un vadība

Dažādi remontdarbu, transporta, ēkas elementu un dzīvokļu apsekošanas termogrāfiju izgatavošanas un citi pakalpojumi