CDzP dzīvojamās ēkas kopīpašuma pārvaldīšana 

 

Kopīpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana ir CDzP pamata pakalpojums. Kopīpašuma dalībnieki īpašumu var pārvaldīt pašu spēkiem, var izveidot īpašnieku biedrību un deleģēt pienākumus tai, tomēr visērtākais un drošākais risinājums ir slēgt pilnvarojuma līgumu ar profesionālu namu pārvaldnieku un uzticēt tam visas rūpes.

Dzīvojamo ēku kopīpašumu pārvaldīšana Latvijā tiek organizēta atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam un virknei citu normatīvo aktu. Lai nama pārvaldīšana būtu izdevīga kopīpašuma dalībniekiem ilgtermiņā, nepieciešamas kompleksas zināšanas par finanšu pārvaldīšanu un iespējām piesaistīt finansējumu, piemēram, nama renovācijai, juridiskajiem aspektiem, mūsdienīgām iespējām un tehnoloģijām energoefektivitātes palielināšanai, kā arī pamatīgi jāizprot iedzīvotāju iespējas un vajadzības.  

 

Mēs piedāvājam:

Nekustamā īpašuma konstrukcijas elementu un inženiertehnisko tīklu apsekošanu

Kopīpašuma pārvaldīšanas plāna izstrāde, realizācija un atskaišu sniegšana.

Komunālo pakalpojumu piegādes organizēšana

Maksājumu sadale, rēķinu sagatavošana un piegāde īpašniekiem

Finansu un grāmatvedības uzskaites nodrošināšana, pārskatu sagatavošana

Parādu piedziņa, juridiskais atbalsts, lietvedība

Kopīpašuma sapulču organizēšana

Tehniskās palīdzības atbalsts 24 h diennaktī

Māju renovāciju projektu plānošana, izstrāde, kontrole un vadība

Atsevišķa īpašuma pārvaldīšana

 

CDzP pilna servisa dzīvojamā vai komercīpašuma apsaimniekošanas pakalpojums ietver visu klienta – īpašnieka vai investora – vajadzību kompleksu ilgtermiņa risinājumu. Mūsu pieredze apvienojumā ar zināšanām par jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām apsaimniekošanas nozarē, ļauj precīzi noteikt nepieciešamās apsaimniekošanas pakalpojuma komponentes, sabalansēt tās klienta vajadzībām un iespējām, un rast optimālāko risinājumu katram konkrētajam gadījumam.

Mēs piedāvājam:

•             fizisku un juridisku personu īpašumu – īres namu, nedzīvojamo ēku un citu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, nodrošinot pilnu pārvaldīšanas ciklu un pakalpojumu klāstu

•             atbalstu un konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem viņu īpašuma pārvaldīšanā