Tehniskā uzturēšana

Tehniskās uzturēšanas pakalpojums būs noderīgs tiem, kuri veic nama pārvaldīšanu - kopīpašuma dalībniekiem, kuri īpašumu apsaimnieko pašu spēkiem, īpašnieku biedrībām un individuāliem namu pārvaldniekiem.

Mūsu pakalpojums ietver:

Mājas iekšējo tīklu elektro sistēmu un apgaismojuma uzturēšana

Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkalpošana

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkalpošana

Liftu tehniskā apkalpošanas organizēšana

Sīkie remonta darbi

Ēkas konstruktīvo elementu uzraudzība

Avārijas dienests 24 h diennaktī

Dažādi enerģētikas risinājumu pakalpojumi

Augstspiediena iekārtas pakalpojumi