Par CDzP

CDzP ir ilggadējs un aktīvs Latvijas Namu Pārvaldītāju un Apsaimniekotāju asociācijas biedrs. Tā savās rindās apvieno vairāk kā 30 namu pārvaldīšanas uzņēmumus un vairāk kā 100 individuālo un mazo pārvaldnieku biedrus.

Darbības principi

  • nepārtraukta pilnveide un iniciatīva
  • caurspīdīga pakalpojuma sniegšanas gaita
  • dialogs un regulāra informācijas apmaiņa ar klientu
  • mūsdienīgākais risinājums pieejamā finansējuma ietvaros
  • atbildība par paveikto

Komanda

Mūsu pakalpojums ir profesionālas un saliedētas komandas darba rezultāts. Mūsu darbiniekiem ir nozarei atbilstoša izglītība, pieredze un zināšanas, kas pastāvīgi tiek papildinātas. Mēs sekojam Latvijas mājokļu nozares aktualitātēm un dalāmies savās zināšanās ar klientiem, sadarbības partneriem. CDzP kolektīvs ir saliedēts, biedrisks un izpalīdzīgs.