Vēsture

CDzP vēsturiski gūtā pieredze ir labs un drošs balsts tālākai attīstībai. Par CDzP dzimšanas dienu var uzskatīt 2003. gada 15. septembri, tomēr tā darbības pirmsākumi meklējami vēl padomju laikā, kad daudzdzīvokļu nami bija valsts pārraudzībā, un to uzturēšana notika centralizēti un plānveidīgi.

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, un tai sekojošo valsts un pašvaldības dzīvojamo namu privatizāciju, mainījās namu pārvaldīšanas modelis Latvijā. Uzņēmums, kura saistību un pieredzes pārmantotājs ir CDzP, bija viens no pirmajiem celmlaužiem gan mūsdienīgu pārvaldīšanas standartu ieviešanā, gan mājokļu renovēšanā.

Uzņēmums viens no pirmajiem nozarē par prioritāti izvirzīja detalizētas informācijas sniegšanu klientiem, sāka siltināt mājas, ieviesa individuālu namu pārvaldīšanas sistēmu. Jau 2001. gadā katrai mājai tika nodrošināta atsevišķa finanšu uzskaite un nepieciešamo darbu plānojums. Tas vēlāk ļāva piesaistīt finansējumu, lai organizētu vērienīgus remontus. Laikam ejot paveikto darbu spektrs paplašinājās – pašu spēkiem tika siltinātas mājas, mainīti jumti, uzstādīti moderni siltummezgli, pārbūvētas māju apkures sistēmas, izbūvējot dzīvokļos horizontālās apkures sistēmas un ieviešot individuālo uzskaiti u.c..

Lai turpinātu attīstību, atbildot uz klientu vēlmēm un vajadzībām, 2014. gadā CDzP piesaistīja akcionāru ar ievērojamu pieredzi enerģijas jomā.