Cēsis, Bērzaines iela 36

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu.

 

Būvdarbi tika uzsākti 29.03.2011., pabeigti 26.09.2011.

Fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 100 mm un logu ailas ar 30 līdz 50 mm putupolistirola plāksnēm.

Cokola siltināšana. Tika veikta cokola siltināšana ar 50 mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm. Pēc siltināšanas tika veikta virsmas apdare, kā arī ēkas ZR stūrī nodrošināta ūdens aizvadīšana no notekcaurules.

Bēniņu siltināšana. Tika veikta bēniņu pārseguma papildus siltināšanu ar beramo ekovati 200mm biezumā un ierīkotas dēļu laipas. Lai veiktie būvdarbi būtu paveikti kvalitatīvi bija nepieciešams veikt papildus darbus bez kuriem būtiski ietekmētu ēkas turpmāku uzturēšanu un ekspluatāciju. Tika izgatavotas un abās gala sienās bēniņu telpā uzstādītas ventilācijas žalūzijas papildus vēdināšanai.

Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu izolācijas atjaunošana. Paralēli energoefektivitātes projektam uz pašu iedzīvotāju rēķina tika realizēta ēkas apkures sistēmas pārbūve, kura paredz, ka no ēkas pagraba stāva apkures caurules tiek daļēji pārnestas uz kāpņu telpām. Ēkas pagrabā esošajiem apkures un karstā ūdens maģistrālajiem cauruļvadiem tika noņemta vecā izolācija un visā cauruļvadu garumā uzlikta jauna siltumizolācija - rūpnieciski ražotas siltumizolācijas čaulas. Pagrabā un kāpņu telpās pamatojoties uz apkures sistēmas pārbūves projektu, apkures caurules tika siltinātas ar  rūpnieciski ražotām čaulām  50 mm biezumā. Ēkas pagrabā karstā ūdens maģistrālajiem cauruļvadiem tika uzlikta jauna siltumizolācija – rūpnieciski ražotas siltumizolācijas čaulas 30 mm biezumā.

 

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 28,90 %.