Cēsis, Birzes iela 7

Būvdarbi tika uzsākti 16.06.2015., pabeigti 09.11.2015.

Fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 100mm un logu ailas ar 30-50mm akmens vati. 

Cokola siltināšana. Vienlaicīgi ar ēkas fasādes siltināšanu tika veikta cokola siltināšana ar 50mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm, atjaunojot apmetumu, uzstādītas vēdināšanas žalūzijas, kā arī tika atjaunota apmale ap ēku, nodrošinot kritumu no ēkas. 

Jumta renovācija. Tika veikta slīpā savietotā jumta renovācija saglabājot māla dakstiņu segumu un savietotā jumta renovācija. 

Bēniņu siltināšana. Esošais bēniņu pārseguma siltinājums neatbilda LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Renovācijas gaitā tika veikta jumta stāva iekšējo sienu bēniņos siltināšana. 

Logu un durvju nomaiņa. Renovācijas gaitā bija paredzēts nomainīt ārdurvis un vējtvēru durvis, jo to termiskā pretestība neatbilda Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 prasībām.  Tika veikta dzīvokļu nenomainīto logu nomaiņa.

Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, bija nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni. Pagraba griesti tika siltināti ar 100mm siltumizolāciju. 

Apkures sistēmas uzlabošana. Ēkas pagrabā izvietotajām apkures caurulēm siltumizolācija vietām ievērojami bija bojāta, vietām novērojami atsegti cauruļu posmi, paaugstinot siltumenerģijas zudumus ēkā. Pēc energoauditora ieteikuma pagrabā tika veikta siltumizolācijas un bojāto cauruļvadu nomaiņa. Dzīvokļos sildķermeņiem tika izbūvētas apvedcaurules, uzstādīti termostatiskie ventiļi un siltuma maksas sadalītāji. 

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 43,82%.