Cēsis, Gaujas iela 60

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošās mājas GAUJAS IELA 60 atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti 04.09.2017., pabeigti 31.05.2018.

Fasādes siltināšana. Pirms darbu uzsākšanas bija nepieciešams vecā bojātā, atdalītā apmetuma noņemšana, attiecīgi arī to atjaunot. Veicot ēkas atjaunošanas darbus, fasādes sienas tika siltinātas ar 150 mm un logu ailas ar 30 līdz 50 mm Rockwool un Paroc akmens vatēm. Tika pielietota BAUMIT PRO SYSTEM ārsienu siltināšanas sistēma. Siltinātās fasādes tika apmestas ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu.

Vēdināšana. Ēkas atjaunošanas pasākumu ietvaros tika veikti vēdināšanas kanālu un skursteņu tīrīšanas darbi. Ārsienās katram dzīvoklim tika iebūvēti ventilācijas vārsti ar integrētu termostatu VTK 100, tādējādi tiek nodrošināta svaigā gaisa pieplūde dzīvokļiem.

Cokola siltināšana. Tika veikta cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm 300 mm dziļumā pazemes daļā, atjaunojot pamatu virszemes daļas apmetumu, kā arī pirms siltināšanas tika veikta lielo plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar mūrjavu. Pa ēkas perimetru 70cm platumā tika ierīkota jauna ēkas betona bruģa apmale ar kritumu prom no ēkas.

Koplietošanas telpu durvju nomaiņa. Ēkas kāpņu telpu ārdurvju nomaiņa, vējtvera durvju nomaiņa, durvju aprīkošana ar aizvērējmehānismiem, pagraba durvju nomaiņa.

Logu nomaiņa. Tika nomainīti dzīvokļu logi – (5 gab.). Logu siltumcaurlaidības koeficients U=1,1W/(m2K).

Jumta seguma renovācija. Jumta segums ēkai jau iepriekš tika nomainīts (profilēts skārds). Taču sakarā ar fasādes siltināšanas darbiem bija nepieciešama daļēja jumta konstrukcijas pārbūve. Koka spāres tika pagarinātas, kā arī tika montētas papildus spāres jumta pārkares veidošanai. Tika montēts jauns jumta segums pagarināto spāru zonā. Atjaunoti ieeju jumtiņi uzklājot tonēta profilēta skārda jumta segumu.

Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, tika siltināti pagraba griesti, uzklājot tiem 100 mm izolācijas slāni, kā arī tika sakārtota pagraba vēdināšana nodrošinot LBN 211-15 prasības.

Karstā ūdens sistēma. Ēkas pagrabā karstā ūdens sistēmas maģistrāliem vadiem tika nomainīti bojātie cauruļu posmi un veikta siltumizolācijas nomaiņa ar 50 mm biezām siltumizolācijas čaulām.

Centrālās apkures sistēma. Ēkā tika izbūvēta jauna divcauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali. kāpņu telpās izbūvēti kolektoru skapji. Tajos katram dzīvoklim iebūvēts savs individuāls siltuma skaitītājs. Dzīvokļos izbūvēti jauni apkures sildķermeņi “PURMO”. Pie sildķermeņiem uzstādīti bremzētājvārsti un termovārsti ar termogalvām, tādējādi telpās ir iespējams veikt atsevišķu regulēšanu. Vannas istabās tika uzstādīti jauni dvieļu žāvētāji, kas pieslēgti pie jaunās apkures sistēmas. Apkures cauruļvadi pagrabstāvā siltināti ar 50 mm, bet kāpņu telpās, pievadi uz kolektoriem un atzarojumi uz dzīvokļiem ar 30 mm biezām siltumizolācijas čaulām.

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 55 %.