Cēsis, Lapsu iela 24

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti 05.08.2014., pabeigti 28.11.2014.

Fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 120 mm un logu ailas ar 30 mm Paroc akmens vati.

Cokola siltināšana. Tika veikta cokola siltināšana ar 50 mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm, atjaunojot apmetumu, kā arī tika atjaunota apmale ap ēku, nodrošinot kritumu no ēkas un nomainīti vecie koka logi pret jauniem PVC pagraba logiem.

Jumta rekonstrukcija. Tika veikta jumta konstrukciju – koka spāru nomaiņa. Pēc energoauditora ieteikumiem, pirms bēniņu siltināšanas bija nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņu, lai nepieļautu nokrišņu nokļūšanu uz siltumizolācijas bēniņos. Tika pārmūrētas skursteņu spices.

Bēniņu siltināšana. Renovācijas gaitā tika veikta ēkas mikro bēniņu pārseguma papildus siltināšanu ar ekovati 300mm biezā kārtā.

  • telpu logu un durvju nomaiņa. Tika nomainīti kāpņu telpu un pagraba logi, kā arī ieeju ārdurvis un pagraba durvis, jo to termiskā pretestība neatbilda Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 prasībām.
  • pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, tika siltināti pagraba griesti, uzklājot tiem izolācijas slāni 100mm biezumā.

 

Cauruļu siltumizolācijas nomaiņa. Ēkas pagrabā apkures un karstā ūdens sistēmas maģistrāliem vadiem tika veikta siltumizolācijas nomaiņa un nomainīti bojātie cauruļu posmi. Apkurei tika uzstādīti balansējošie vārsti.

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 47,21 %.