Cēsis, Lapsu iela 26

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti 10.09.2013., pabeigti 30.09.2014.

Fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 120 mm un logu ailas ar 30 mm Paroc akmens vati. Paralēli fasādes siltināšanai ēkas dzīvokļos tika uzstādītas svaigā gaisa pieplūdes padošanas iekārtas ar manuālu regulēšanu  nodrošinot LBN 211-08 prasības.

Cokola siltināšana. Cokola un pamatu daļa (tikai ēkas daļā bez pagraba) tika siltināta ar 50mm ekstrudēto putupolistirolu. Pamatu daļas tika siltinātas līdz sasaluma dziļumam (1,30m). Virszemes daļa tika apmesta ar masā krāsotu apmetumu. Pa ēkas perimetru 70cm platumā tika ierīkota jauna ēkas betona bruģa apmale ar kritumu prom no ēkas.

Jumta rekonstrukcija. Tika veikta jumta konstrukciju – koka spāru nomaiņa. Pēc energoauditora ieteikumiem, pirms bēniņu siltināšanas bija nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņu, lai nepieļautu nokrišņu nokļūšanu uz siltumizolācijas bēniņos. Tika pārmūrētas skursteņu spices.

Pagraba logu nomaiņa. Tika nomainīti pagraba logi atbilstoši LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

Koplietošanas telpu durvju nomaiņa. Renovācijas gaitā tika nomainītas esošās kāpņu telpu ārdurvis.

Beniņu siltināšana. Renovācijas gaitā tika veikta ēkas bēniņu pārseguma papildus siltināšanu ar  beramo ekovati 250mm biezā kārtā nodrošinot LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasības un izbūvēta koka apkalpes laipa, kā arī esošās lūkas uz bēniņiem tiks nomainītas ar siltinātajām bēniņu lūkām.

Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, bija nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni. Pagraba griesti tika siltināti ar 100mm siltumizolāciju.

Apkures maģistrālo cauruļvadu izolācijas atjaunošana balansējošo vārstu uzstādīšana. Iepriekš apkures sistēma darbojās neekonomiski un neefektīvi, maģistrālajos guļvados bija lieli siltuma zudumi, jo to siltumizolācija bija daļēji bojāta – vietām siltumizolācijas vispār nebija. Ēkas esošajiem apkures maģistrālajiem cauruļvadiem tika noņemta vecā izolācija un visā cauruļvadu garumā uzlikta jauna siltumizolācija - rūpnieciski ražotas siltumizolācijas čaulas, kā arī tika uzstādīti balansējošie vārsti, lai būtu nodrošināta vienmērīga siltuma padeve stāvvados.

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 51,65 %.