Cēsis, Saules iela 19

Būvdarbi tika uzsākti 10.07.2015., pabeigti 12.11.2015. 

Fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 100mm un logu ailas ar 30-50mm akmens vati. Pirms siltināšanas tika veikts esošo plaisājušo ķieģeļu mūru remonts.

Cokola siltināšana. Vienlaicīgi ar ēkas fasādes siltināšanu tika veikta cokola siltināšana ar 50mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm, atjaunojot apmetumu, uzstādītas vēdināšanas žalūzijas, kā arī tika atjaunota apmale ap ēku, nodrošinot kritumu no ēkas. 

Jumta renovācija. Tika veikta savietotā jumta renovācija, kā arī kāpņu telpu sienu un jumta un jumta virs dzīvokļiem siltināšana.

Bēniņu siltināšana. Esošais bēniņu pārseguma siltinājums neatbilda LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Pēc energoauditora ieteikumiem, pirms bēniņu siltināšanas bija nepieciešams veikt jumta seguma renovāciju, lai nepieļautu nokrišņu nokļūšanu uz siltumizolācijas bēniņos. Pretējā gadījumā netiktu sasniegts plānotais siltumenerģijas ietaupījums. 

Koplietošanas logu un durvju nomaiņa. Tika veikta koplietošanas logu  un durvju nomaiņa, jo to termiskā pretestība neatbilda Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 prasībām.

Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, bija nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni. Pagraba griesti tika siltināti ar 100mm siltumizolāciju. 

Apkures sistēmas uzlabošana. Ēkas pagrabā izvietotajām apkures un karstā ūdens caurulēm siltumizolācija vietām ievērojami bija bojāta, vietām novērojami atsegti cauruļu posmi, paaugstinot siltumenerģijas zudumus ēkā. Pēc energoauditora ieteikuma pagrabā tika veikta siltumizolācijas un bojāto cauruļvadu nomaiņa, kā arī tika uzstādīti balansējošie vārsti apkures sistēmas stāvvadiem nodrošinot vienmērīgu siltuma padevi dzīvokļos. 

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 45 %.