Cēsis, Saules iela 17A

Būvdarbi tika uzsākti 16.12.2014., pabeigti 05.08.2015. 

Fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 100mm un logu ailas ar 30-50mm akmens vati. 

Cokola siltināšana. Vienlaicīgi ar ēkas fasādes siltināšanu tika veikta cokola siltināšana ar 50mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm, atjaunojot apmetumu, uzstādītas vēdināšanas žalūzijas, kā arī tika atjaunota apmale ap ēku, nodrošinot kritumu no ēkas. 

Jumta renovācija. Tika veikta savietotā jumta renovācija. 

Mikro bēniņu siltināšana. Esošais mikro bēniņu pārseguma siltinājums neatbilda LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Pēc energoauditora ieteikumiem, pirms mikro bēniņu siltināšanas bija nepieciešams veikt jumta seguma renovāciju, lai nepieļautu nokrišņu nokļūšanu uz siltumizolācijas bēniņos. Pretējā gadījumā netiktu sasniegts plānotais siltumenerģijas ietaupījums. 

Koplietošanas logu un durvju nomaiņa. Renovācijas gaitā bija paredzēts nomainīt ārdurvis un vējtvēru durvis, jo to termiskā pretestība neatbilda Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 prasībām.  Tika veikta kopietošanas logu nomaiņa.

Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, bija nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni. Pagraba griesti tika siltināti ar 100mm siltumizolāciju. 

Apkures sistēmas uzlabošana. Ēkas pagrabā izvietotajām apkures caurulēm siltumizolācija vietām ievērojami bija bojāta, vietām novērojami atsegti cauruļu posmi, paaugstinot siltumenerģijas zudumus ēkā. Pēc energoauditora ieteikuma pagrabā tika veikta siltumizolācijas un bojāto cauruļvadu nomaiņa, kā arī tika veikta karstā ūdens sadales sistēmas rekonstrukcija.

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 45,86 %.