Cēsis, Uzvaras bulvāris 28

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti 04.06.2014., pabeigti 20.11.2014.

Fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 100mm un logu ailas ar 30-50mm akmens vati. Pirms siltināšanas tika veikts esošo plaisājušo ķieģeļu mūru remonts.

Cokola siltināšana. Vienlaicīgi ar ēkas fasādes siltināšanu tika veikta cokola siltināšana ar 50mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm, atjaunojot apmetumu, kā arī tika atjaunota apmale ap ēku, nodrošinot kritumu no ēkas un veikta esošo pagraba logu sakārtošana, uzstādot tajos vēdināšanas žalūzijas.

Jumta renovācija. Pēc energoauditora ieteikumiem, pirms bēniņu siltināšanas bija nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņu, lai nepieļautu nokrišņu nokļūšanu uz siltumizolācijas bēniņos. Pretējā gadījumā netiktu sasniegts plānotais siltumenerģijas ietaupījums.

Bēniņu siltināšana. Esošais bēniņu pārseguma siltinājums neatbilda LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Renovācijas gaitā tika veikta ēkas bēniņu pārseguma papildus siltināšana ar situmizolāciju 300mm biezā kārtā, izbūvēti papildus ventilācijas žalūzijas bēniņu gala sienās, kā arī tika veikta bēniņu lūku nomaiņa, uzstādot blīvi noslēdzamas un siltinātas lūkas.

Koplietošanas telpu durvju nomaiņa. Renovācijas gaitā paredzēts nomainītas ārdurvis un vējtvēru durvis, jo to termiskā pretestība neatbilda Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 prasībām.

Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, bija nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni. Pagraba griesti tika siltināti ar 100mm siltumizolāciju.

Cauruļu siltumizolācijas nomaiņa. Ēkas pagrabā izvietotajām apkures caurulēm siltumizolācija vietām ievērojami bija bojāta, vietām novērojami atsegti cauruļu posmi, paaugstinot siltumenerģijas zudumus ēkā. Pēc energoauditora ieteikuma pagrabā tika veikta siltumizolācijas un bojāto cauruļvadu nomaiņa.

 

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 43,80 %.