Cēsis, Viestura iela 10

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti 31.08.2012., pabeigti 30.10.2013.

Fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 100 mm un logu ailas ar 30 līdz 50 mm Paroc akmens vati.

Cokola siltināšana. Tika veikta cokola siltināšana ar 50 mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm, atjaunojot apmetumu, kā arī tika veikta pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana D-gala sienai.

Pagraba logu nomaiņa. Tika nomainīti pagraba logi tādējādi nodrošinot LBN 002-01 prasības.

Jumta seguma renovācija. Tika veikta jumta seguma nomaiņa, lai nepieļautu nokrišņu nokļūšanu uz siltumizolācijas mikro bēniņos.

Mikro bēniņu siltināšana. Renovācijas gaitā tika veikta ēkas mikro bēniņu pārseguma papildus siltināšana ar siltumizolāciju 300 mm biezā kārtā.

Koplietošanas telpu durvju nomaiņa. Renovācijas gaitā tika nomainītas kāpņu telpu un pagrabu durvis tādējādi nodrošinot LBN 002-01 prasības.

Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, tika siltināti pagraba griesti, uzklājot tiem 100 mm izolācijas slāni, kā arī tika sakārtota pagraba vēdināšana nodrošinot LBN 211-08 prasības.

Cauruļu siltumizolācijas nomaiņa. Ēkas pagrabā apkures un karstā ūdens sistēmas maģistrāliem vadiem tika veikta siltumizolācijas nomaiņa un nomainīti bojātie cauruļu posmi. Apkurei tika uzstādīti balansējošie vārsti.

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 31,10 %.