Cēsis, Viestura iela 12

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti 19.08.2011., pabeigti 28.06.2012.

Pilna ēkas fasādes siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas un starplogu bloki tika siltināti ar 100mm biezām minerālvates plātnēm, ķieģeļu sienu izvirzījumiem tika uzklāta 50mm akmens vate. Aktivitātes ietvaros mājas ieejas mezglu stikla bloki tika demontēti, to vietā tika uzmūrēta siena no FIBO blokiem, ar logu ailēm.

Pārseguma virs ieejas siltināšana. Tehniskajā apsekošanā un energoauditā konstatēts, ka pārsegumam virs pagalma ieejām ir nepietiekama siltumpretestība, lai to paaugstinātu, pārsegums virs ieejas tika siltināts ar 100mm polistirolu.

Cokola siltināšana. Lai novērstu siltuma zudumus caur ēkas pamatiem mājas cokola daļa tika siltināta ar 50mm ekstrudēto polistirolu. Lai novērstu turpmāko lietus ūdens iekļūšanu ēkas pamatos, pēc ēkas fasādes un cokola siltināšanas ap māju tika bruģēta apmale 60cm platumā.

Durvju rekonstrukcija un logu bloku iebūve. Aktivitātes ietvaros kāpņu telpu ieejas durvju stiklojums tika nomainīts ar dubultstikla paketi, pārbūvētajos ieejas mezglos tika iebūvēti PVC logu bloki, kā arī tika nomainīti esošie dzīvokļu koka logi uz PVC logiem un visiem mājas logiem uzstādītas jaunas skārda palodzes.

Lodžiju margu remonts. Projekta gaitā tika nomainīti bojātie lodžiju margu metāla elementi, tika veikta lodžiju margu krāsošana un uzstādīti profilēta skārda lodžiju margu ekrāni.

Pagraba pārseguma siltināšana kāpņu telpās un tehniskajā koridorā. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, pagraba pārsegums kāpņu telpās un tehniskajā koridorā tika siltināts ar 100mm akmens vates Paroc FAS 3 loksnēm.

 

Jumta seguma rekonstrukcija. Lai novērstu turpmākos jumta konstrukciju bojājumus un novērstu mitruma iekļuvi bēniņu siltinājumā, ēkas jumtam tika uzkausēts ruberoīda segums, iebūvētas jumta lietus ūdens savāktuves piltuves un atjaunoti ventilācijas izvadkanāli.

Bēniņu un kāpņu telpas pārseguma siltināšana. Lai nodrošinātu bēniņu norobežojošo konstrukciju siltumpretestību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tika veikta bēniņu un kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar celulozes vati 205mm biezumā.

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 47,71 %.