Cēsis, Viestura iela 14

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti 29.06.2011., pabeigti 22.12.2011.

Ēkas fasādes un cokola siltināšana. Veicot renovāciju fasādes sienas un starplogu bloki tika siltināti ar 100mm akmens vati Paroc FAS 3, vienlaicīgi tika veikta cokola siltināšana ar 50mm putupolistirolu, atjaunojot apmetumu.

Ēkas ārdurvju rekonstrukcija un logu bloku iebūve. Aktivitātes ietvaros kāpņu telpu ieejas durvju stiklojums tika nomainīts ar dubultstikla paketi. Tāpat esošie kāpņu telpu logi tika nomainīti uz PVC logiem un veikta aiļu apdare.

Pagraba griestu siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, bija nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni. Pagraba griesti tika siltināti ar 100mm putupolistirolu un veikta armējuma slāņa uzstrāde, kā arī griesti tika nokrāsoti.

Bēniņu pārseguma siltināšana. Renovācijas gaitā tika veikta ēkas mikrobēniņu pārseguma papildus siltināšanu ar beramo vati  200mm biezā kārtā.

Maģistrālo cauruļvadu izolācijas atjaunošana pagrabā. Īstenojot siltumnoturības pasākumus, ēkas pagrabā esošajiem apkures un karstā ūdens maģistrālajiem cauruļvadiem tika noņemta vecā izolācija un visā cauruļvadu garumā uzlikta jauna siltumizolācija – rūpnieciski ražotas siltumizolācijas čaulas 30 mm biezumā. Paralēli šim pasākumam uz dzīvokļu īpašnieku rēķina apkures stāvadiem tika uzstādīti balansējošie vārsti, kas nodrošinās ēkas vienmērīgu apkures sistēmas darbību.

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 41,60 %.