Pasākumi saslimšanas ar leģionāru slimību riska novēršanai

Leģionāru slimība jeb legioneloze ir baktērijas izraisīta infekcijas slimība, kas bieži norit kā pneimonija jeb plaušu karsonis. Saslimšanai ar šo infekcijas slimību atsevišķos gadījumos var būt arī letāls iznākums. Tādējādi šī slimība ir uzskatāma par smagu.

Saslimšanas ar leģionāru slimību gadījumi liecina, ka slimībai nav viena perēkļa, proti, vienas mājas vai viena rajona, katrs gadījums ir individuāls. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» 2017.gadā informēja, ka viņu rīcībā esošie dati parāda, ka vismaz 50 % gadījumos Rīgas daudzdzīvokļu māju ūdensapgādes sistēmas ir inficētas ar Legionella baktērijām. Līdz ar to būtiska nozīme ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai tehniskā kārtībā. Tāpat būtiska loma ir šo ūdensapgādes sistēmu lietotāju atbildīgai rīcībai, proti, jāveic arī dzīvoklī esošo ūdens cauruļu, iekārtu uzturēšana atbilstošā tehniskajā stāvoklī, un papildus tam jāievēro atsevišķi piesardzības pasākumi, kas varētu pasargāt no inficēšanās ar Legionella baktērijām.

Informatīvs video

Vadlīnijas leģionāru slimības novēršanai
Play Video about Vadlīnijas leģionāru slimības novēršanai
Scroll to Top
Skip to content