ZAAO

SIA ZAAO sadzīves atkritumu tarifi

Ir apstiprinātas SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas maksas no 2024. gada 1. februāra. 2023. gada 21. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja jaunu tarifu par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu Aprites ekonomikas centrā “Daibe”. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa izveidi.

Jaunais tarifs būs 141,75 EUR par vienas tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu
apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Tā kā tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu ir daļa no atkritumu
apsaimniekošanas maksas, tad tā izmaiņas ietekmēs kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru.

Ievērojot iepriekš minēto, informējam, ka atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2024. gada 1. februāra būs:

  • Cēsu novadā 31,12 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
  • Saulkrastu novadā 28,63 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
  • Siguldas novadā 32,18 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
  • Smiltenes novadā 31,64 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
  • Valmieras novadā 31,13 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Sīkāka informācija par tarifiem: https://zaao.lv/sadzives-atkritumi/

Scroll to Top
Skip to content