Projekti ar ESKO renovācijas modeli

Stacijas iela 28, Sigulda

Māju renovācija izmantojot ESKO modeli nozīmē, ka mājas renovācijai tiek piesaistīts investors, kas parasti ir investīciju uzņēmums (ESKO). ESKO investē līdzekļus enerģiju taupošos pasākumos. Dzīvokļu īpašniekiem nav jāiegulda savi līdzekļi, nav jāņem kredīti, jo ESCO veic un apmaksā visus nepieciešamos renovācijas darbus. ESCO ar dzīvokļu īpašniekiem slēdz Enerģijas Apsaimniekošanas līgumu, kurā tiek atrunāti investīciju veikšanas un atpelnīšanas principi. Parasti ESCO nevis dzīvokļu īpašnieki izvēlas kādos pasākumos tas investē līdzekļus, un ESCO veiktās investīcijas atpelna no panāktā energoresursu ietaupījuma nākamajos gados (parasti līgumi tiek slēgti uz 20 gadiem).

Galvenās priekšrocības
  1. Dzīvokļu īpašnieki paši neveic investīcijas savas mājas renovācijā, neņem un neatmaksā kredītus (tie neuzņemas finansiālas saistības pret banku, bet līguma darbības laikā apmaksā aptuveni to pašu enerģijas daudzumu kā līdz mājas renovācijai).
  2. Lielā mājā bieži vieglāk ir vienoties par mājas nodošanu investoram, nevis par to, ka pašiem jāņem kredīts un jāveic mājas renovāciju.
  3. Tiek veikti darbi, kas uzlabo mājas stāvokli, paildzina tās kalpošanas laiku, uzlabojas vide.
Galvenie trūkumi
  1. Garš līguma izpildes laiks, kurā dzīvokļu īpašnieki caur enerģijas ietaupījumu atlīdzina veiktās investīcijas.
  2. Iegūtais ietaupījums netiek īpašniekiem.
  3. Grūti savienot ar katrā dzīvoklī izbūvējamām individuālām enerģijas uzskaites metodēm.
Scroll to Top
Skip to content