CDzP

CDzP ūdens tarifi

Ūdens skaitītāju verificēšana ārkārtējās situācijas laikā

Visi jaunumi Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, ja tiek izsludināta ārkārtējā situācija valstī saistībā ar Covid- 19 izplatību. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1013 punktu Nr. 36, ārkārtējās situācijas laikā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas termiņš tiek pagarināts. Tas nozīmē, ka to skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic īsi pirms vai ārkārtējās situācijas laikā, tas …

Ūdens skaitītāju verificēšana ārkārtējās situācijas laikā Read More »

Personas datu apstrādes un informācijas drošības politika

Personas datu apstrādes un informācijas drošības politika Saturs Add a header to begin generating the table of contents 1. Lietoto terminu definīcijas Termins Apraksts Sabiedrība SIA “CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, juridiskā adrese Gaujas iela 7, Cēsis, LV-4101, turpmāk tekstā – Sabiedrība, kas ir darba devējs ikvienam darbiniekam, kurš ir nodarbināts uz Darba līguma pamata. …

Personas datu apstrādes un informācijas drošības politika Read More »

Scroll to Top
Skip to content