CDzP ūdens tarifi

Ūdens skaitītāju verificēšana ārkārtējās situācijas laikā

Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, ja tiek izsludināta ārkārtējā situācija valstī saistībā ar Covid- 19 izplatību.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1013 punktu Nr. 36, ārkārtējās situācijas laikā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas termiņš tiek pagarināts. Tas nozīmē, ka to skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic īsi pirms vai ārkārtējās situācijas laikā, tas jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Atliekamas arī skaitītāju pārbaudes vai uzstādīšana dzīvokļos, kuros tie nav uzstādīti. Šos darbus varēs veikt pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Aicinām mājas iedzīvotājus ūdens skaitītāja rādījumus nodot elektroniski līdz katra mēneša beigām, kā arī atbalstīt savus vecāka gadagājuma kaimiņus ar nepieciešamo datu iesniegšanu, lai samazinātu skaitītāju rādījumu iesniegšanu papīra formātā, vienlaikus ievērojot distancēšanās un citus drošības pasākumus!

Iepriekš norādītais noteikts Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013.

Scroll to Top
Skip to content