Vēsture

CDzP vēsturiski gūtā pieredze ir labs un drošs balsts tālākai attīstībai. Par CDzP dzimšanas dienu var uzskatīt 2003. gada 15. septembri, tomēr tā darbības pirmsākumi meklējami vēl padomju laikos.

Vēsture

CDzP vēsturiski gūtā pieredze ir labs un drošs balsts tālākai attīstībai. Par CDzP dzimšanas dienu var uzskatīt 2003. gada 15. septembri, tomēr tā darbības pirmsākumi meklējami vēl padomju laikā, kad daudzdzīvokļu nami bija valsts pārraudzībā, un to uzturēšana notika centralizēti un plānveidīgi.

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, un tai sekojošo valsts un pašvaldības dzīvojamo namu privatizāciju, mainījās namu pārvaldīšanas modelis Latvijā. Uzņēmums, kura saistību un pieredzes pārmantotājs ir CDzP, bija viens no pirmajiem celmlaužiem gan mūsdienīgu pārvaldīšanas standartu ieviešanā, gan mājokļu renovēšanā.

Scroll to Top
Skip to content